1.ความหมายและความสำคัญ

ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม

จริยธรรม  หมายถึง หลักของความถูกต้องและไม่ถูกต้อง  ซึ่งถูกใช้เป็นตัวแทนของหลักในการปฏิบัติตนของบุคคล
จริยธรรมเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับหลักในการปฏิบัติตนของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม  บุคคลใดที่ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น จะถือว่าบุคคลนั้นประพฤติได้สอดคล้องกับมาตรฐานทางสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ คือ หลักและมาตรฐานด้านศีลธรรมที่ชี้นำพฤติกรรมในโลกธุรกิจเพื่อการตัดสินใจของแต่ละบุคคลในบทบาทขององค์การภายใต้ข้อขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์และค่านิยม

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s