กรณีศึกษา 3

กรณีศึกษา : วิจัยชี้ ทวิตเตอร์ข่าว เสี่ยงผิดจริยธรรม 6 ด้าน

วันที่ 19 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนระดับชาติประจำปี 2554 ‘อนาคตสื่อไทย: ความท้าทายภายใต้รัฐ ทุน และเทคโนโลยี’

นางสาวณัฐฐ์นรี กระกรกุล นักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอจุลนิพนธ์ “ปัญหาเชิงจริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนบนทวิตเตอร์” โดยเก็บข้อมูลจากนักข่าวสายการเมืองประจำรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล จำนวน 15 คน เป็นกลุ่มที่ส่งข่าวผ่านทวิตเตอร์ควบคู่กับรายงานข่าวปกติ ใช้เวลาจัดเก็บข้อมูล 1 เดือนระหว่างวันที่ 23 กันยายน -23 ตุลาคม 2553  เพื่อศึกษาการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนบนทวิตเตอร์ในเชิงจริยธรรม

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่ส่งผ่านทวิตเตอร์จากนักข่าวบางข้อความนั้น มีปัญหาเชิงจริยธรรม 6 ด้าน คือ  1. เสนอข้อมูลผิดพลาด 2. ไม่ได้แยกเนื้อข่าวออกจากความคิดเห็นส่วนตัว 3. เนื้อข่าวย่อความจนบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น ตัวเลข  4.ใช้ภาษาไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม 5.ไม่บอกที่มาของแหล่งข่าว 6. เป็นข้อความละเมิดสิทธิส่วนตัว สิทธิเด็ก สิทธิสตรีและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

เมื่อนำเนื้อหาทวิตเตอร์ของนักข่าวกลุ่มตัวอย่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อสารมวลชนวิเคราะห์ ส่วนใหญ่แสดงความเห็นตรงกันว่า ในสังคมทวิตเตอร์ยังมีปัญหาเรื่องจริยธรรมการนำเสนอข้อความข่าวสาร แต่วิเคราะห์ในด้านการใช้ภาษาแล้ว พบว่าภาษาที่ใช้เขียนจำเป็นต้องเร้าอารมณ์และดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจไม่ใช่เรื่องผิด

ที่มา http://chaiwan2.igetweb.com/index.php?mo=59&action=page&id=499722

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s