กรณีศึกษาที่1

กรณีศึกษา : Data For Sale 

บริษัท USAData (http://www.usadata.com/) ดำเนินธุรกิจซื้อ-ขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่จาก บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลทางการตลาดและทางธุรกิจ ชื่อดัง 2 บริษัท คือ Acxiom และ Dun & Bradstreet (D&B)  ตามลำดับ บุคคลใดก็ตามที่มีบัตรเครดิตก็สามารถซื้อรายชื่อผู้บริโภคหรือลูกค้าจำแนกตามเงื่อนไขต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

สำหรับธุรกิจธนาคารหรือบริษัทที่เป็นนายหน้าขายข้อมูลเครดิต (Data Broker) โดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎหมาย กล่าวคือไม่ได้มีกฎระเบียบบังคับใช้อย่างครอบคลุม จะมีเพียงข้อบังคับจากส่วนกลาง หรือจากรัฐบาลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่ได้มีการกำหนดกฎระเบียบในการรวบรวม บำรุงรักษา และขายข้อมูลไว้ ธุรกิจเช่นนี้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการตลาดขนาดใหญ่ที่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคจำนวนมาก


ยกตัวอย่างเช่น กรมสรรพากรและกระทรวงความมั่งคงแห่งมาตุภูมิ ได้ชำระเงินแก่นายหน้าขายข้อมูลเป็นจำนวน 30 ล้านดอลล่าร์ ในปี ค.ศ.2005 แลกเก็บข้อมูลที่ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและการต่อต้านก่อการร้าย โดยสำหรับกรมสรรพากรได้ลงนามชำระเงินจำนวน 200 ล้านดอลล่าร์ต่อ 5 ปี ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของบริษัท ChoicePoint ผู้ให้บริการข้อมูลแก่ทางภาครัฐและอุตสาหกรรมต่างๆ  เพื่อที่จะสามารถระบุทรัพย์สินของผู้เสียภาษีที่พยายามกระทำผิดทางกฏหมายต่อการเสียภาษี
หลังจากผู้ก่อการร้ายได้ขับเครื่องบินชนตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ (ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001) บริษัท ChoicePoint ได้มีส่วนช่วยรัฐบาลสหรัฐในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านท่าอากาศยานใหม่

ข้อเสียของการมีฐานข้อมูลขนาดใหญChoicePoint และ Data Broker อื่นๆ คือ “ภัยคุกคาม” ต่อสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเหล่านั้น และต่อความปกติสุขทางสังคม เนื่องจาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s